Chùm Thơ Tết

1.

CHÚC mọi hữu tình thoát khổ duyên
MỪNG vì chư Phật luôn hiện tiền
NĂM an tháng lạc rời hư huyễn
MỚI cũ ra sao cũng chẳng phiền.


CUNG kính chúc nhau từ tấm lòng
CHÚC mừng năm mới, thoả niềm mong
TÂN niên sự sự đều như ý
XUÂN mới nhà nhà được ấm nồng
VẠN nẻo muộn phiền đều xả hết
SỰ cùng với lý rõ tâm không
NHƯ Đào Mai nở ngày Xuân tới
Ý tự tâm thành, vạn sự thông!
  

2. 

CHÚC mới đến thì cũ sẽ thay
XUÂN về vui đạo gặp duyên may
GIÁP niên đón cảnh nhà tươi đẹp
NGỌ hoả trí thiền hết cái say
AN ổn thế gian cùng tiến đến
LẠC, Định, Tĩnh rồi thấy Xuân ngay.

3. 

Xuân về cũng thấy giống Thu sang,
Ngoài ngõ trong nhà vẫn nắng vàng.
Xuôi ngược bôn ba theo sự-lý,
Chi bằng dừng tại chốn không-mang!.

4. 

An lạc ba ngày tết đã qua
Sáng chiều vui trẻ với vui trà
Chơi Xuân chưa đã còn lo thiếu
Rượu thịt không phạm: ngũ giới mà
Làm người Phật tử thường thanh tịnh
Chẳng vì Tết đến để quá đà
Còn bao ngày nữa tròn năm mới
Giáp Ngọ tới rồi: Ngựa phi xa!

5. 

Tết người Phật tử vui muôn nơi
Tam Bảo lộc ban sự thảnh thơi
Hỷ Xả Từ Bi làm mứt kẹo
Yêu đời đẹp Đạo bó hoa tươi
Sáng câu niệm Phật chiều Thần chú
Tối lại hành trì, não phiền trôi
Xuân tới Đạo tràng chia chiếc bánh
Kim cương bốn đũa gắp ta mời.

6. 

Mở cửa sáng nay vệt nắng vàng
Nghe Trầm hương thoảng rõ Xuân sang
Trong nhà ríu rít tiếng cười trẻ
Ngoài ngõ Ngựa xe đã sẵn sàng...
...Giáp Ngọ đây rồi.. Đời, Đạo thênh thang, Đạo hữu ơi!... Tinh tiến lên đàng... Bến giác sớm sang!

7. 

Nắng vàng
hé nụ tầm Xuân
Kéo nhân gian dậy
tình Chân Đạo tràng.
Xuân về
dậy tiếng cười vang,
cho không gian vỡ
tan màng vô minh.
Xuân về
Ta lại chính mình
Mặc nguyên Xuân dậy
Mặc tình nhân gian.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét