Thứ Ba, 5 tháng 6, 2012

Bàn về Kết Huyệt Bảo Châu và Long mạch tụ chính khí

       


"Sơn hành lớp lớp thủy liền bên,
Tổ sơn cao vút, phát Khôi nguyên.
Trong Long: Bút giá cao vòi vọi,
Cạnh Hổ: Đầm trong trăng chiếu tiền,
Được một đất này ôi quá đủ,
Con cháu phú quý lý đương nhiên."

(Mộc tướng thủ thành-Kim tinh lạc Thủy cách: Tả Ao địa Lý Toàn Thư)

Xưa nay từ Vua Quan tới các nhà Đại địa chủ sau khi có địa vị trong xã hội, tích trữ dư thừa tiền tài đến khi được coi là không có nhu cầu về tiền bạc nữa!!!. Nhằm duy trì cái vị thế CÓ được đó cho đời sau là nhiệm vụ tối quan trọng. Giải quyết vấn đề này là việc tìm bằng được LONG MẠCH tụ chính khí để xây dựng nhà cửa, và chọn đất tốt làm MỘ cho mình hoặc cho Tổ tiên. Khi đã tìm thấy Long mạch rồi lại tính toán cẩn trọng chọn Huyệt Vị có hướng và tọa để được cách Thiên-Địa-Nhân hợp nhất, gọi là tìm huyệt Bảo Châu (có sách gọi là huyệt Bảo Ngọc) sau đó tùy thuận theo quy mô mà an vị hướng nhà, hướng mộ cho hợp cách.
      Bàn về Long Mạch đấy là bàn về khí mạch đi ngầm dưới đất (gọi Địa mạch cũng được) xuất phát từ Tổ Sơn (là đỉnh núi gốc như dãy Hymalaya, núi Thái Sơn...). Theo ngôn từ chuyên môn Địa lý gọi Tổ Tông Sơn là núi Tổ, bao gồm Thái Tổ Sơn, Thái Tông Sơn, Thiếu Tông Sơn, Phụ Mẫu Sơn, Núi Chi. Tên các núi này hàm chỉ nơi phát xuất của Long Mạch. 
      Bàn về Huyệt Bảo Châu là bàn về cách cục của hướng, của Tọa. Huyệt vị này được tính toán dựa trên 28 Vị Tinh Tú gọi là Nhật Nguyệt tinh tú chiếu tương ứng với 12 Chi Địa Lý là Thiên Địa hợp nhất sinh Bảo Châu khí huyệt ở mặt đất. (việc tìm huyệt này sẽ được giới thiệu ở bài sau)
Theo Thánh Địa Lý Tả Ao của Việt Nam truyền lại trong quyển Đã Đàm Tả Ao và Tả Ao bí truyền, việc chọn đúng Long mạch sẽ làm cho con cháu phát quan, phát văn phát võ theo các khẩu quyết để lại như sau:
"...Muốn cho con cháu phát quan
Thì tìm thiên mã  hai bên ứng hầu...
...Muốn cho thế thế công hầu
Thì tìm chiêng trống dàn chầu hai bên..."
 (Thiên mã, chiêng trống là hình thái xung quang của huyệt kết)
       Như vậy đã rõ, việc chọn được Long mạch và huyệt Bảo Châu sẽ đưa lại cho chúng ta mọi điều tốt đẹp trên thế gian. Câu hỏi đặt ra : "Tạo sao các đời Vua chúa có đủ Thầy, đủ thợ, đủ đất để chọn Long mạch, khí huyệt tốt nhưng các đời sau lại kém đi, hoặc có khi mất hẳn.". Dụ như Vua Tần Thủy Hoàng dày công chuẩn bị lăng mộ của mình nhưng ngay đời sau bị Hạng Võ tiêu diệt. Tào Tháo xây dựng nhà Ngụy cũng chỉ được hai đời là bị diệt mất. Âu đấy cũng là nhân quả rõ ràng, làm ác thì mất phúc đức, cướp của người thì bị người cướp lại...
      Nói về bản chất của Long mạch tụ chính khí là nói đến sự hòa hợp Thiên - Địa - Nhân. Việc khí mạch trời đất tụ tán cũng bởi Phúc đức của người thế gian, con người sống thiện thì thần khí của bản thân sẽ hòa hợp với tính thiện của vạn vật trời đất mà thành ra quả báo tốt. Cái tốt về quả báo phúc đức này ở Long mạch tụ chính khí báo hiệu việc kết huyệt mồ mả của cha ông.
       Những người độc ác dù có tìm được Long mạch hay huyệt khí bảo châu chăng nữa thì sau này huyệt khí này cũng biến mất và sẽ có bốn tai họa cụ thể: Họa hại (nhiều chướng ngại), Tuyệt Chí (ý chí thay đổi, rối loạn lung tung), Ngũ Quỷ (bị quỷ quấy nhiễu hóa thành điên khùng), Lục Sát (Bị chết vì Kim Thủy Mộc Hỏa Thổ phong). Đó là luật nhân quả rất công bằng khi Thiên tài và Nhân tài kết hợp với Địa tài mà có các trường hợp khác nhau đặc biệt nói trên.
      Xét về địa lý âm phần là mồ mả kết phát, ý nói nhờ cái duyên làm việc thiện của người chết và những người còn sống mà hài cốt được hóa thành xá lợi (ít nhất là hóa thành đá ngọc, cao nhất là hóa thành ngọc quý). Đó là sự báo hiệu con cháu của người chết sẽ có thành công lớn trong cuộc đời. Sự kết phát này kể cả trường hợp hỏa táng thủy táng, lâm táng, cốc táng (để trong hang núi) Thiên táng đều thành công. Ví dụ như nhiều dòng họ tuy bị mất nhiều mồ mả tổ tiên của nhiều đời trước nhưng sự nghiệp những dòng họ này vẫn tốt đẹp. Đó chính là vì mất ở đâu thì kết phát ngay ở chính chỗ mất đó, cho dù tìm hay ko tìm thấy mộ người chết cũng vẫn có sự kết phát tốt.
Tạm Kết: Tổ sư Quách Phát là người sáng lập ra khoa địa lý vào thời nhà Tần thế kỷ thứ IV sau CN có nói: “Tiên tích đức hậu tầm long” nghĩa là đầu tiên hẵng tích tụ lấy cái phúc đức cho mình trước đã sau đó tìm đất Long mạch mới thành công.

1 nhận xét: