Thứ Hai, 18 tháng 6, 2012

Bàn về luận đoán kết quả tương lai


Trộm nghe: Trời Đất thường có Lý, Đông Hạ, Thu Xuân đều vô tình. Ngắm Trời trông Đất kẻ thường cũng biết được mọi sự do Nhân Duyên tập thành. Bậc trí giả ngửa mặt xem Trời, vạch lá dò Đất mà biết rõ cơ sự.

 Bàn về phép luận đoán xưa nay là nói đến nhiều điều huyền bí lưu truyền lại. Dụ như Khổng Minh có thể đoán được tượng của trời đất là nắng mưa gió bão, thấy được mưu tính của lòng người mà giúp Chu Du phá Tào tại Xích Bích, Ngài Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm để lại vô số bài Sấm Ký mà bây giờ nghiệm lại thấy chẳng sai...Phải chăng các vị đó đã đi đến được tương lai?. Gia Cát Khổng Minh, Trạng trình và vô số vị cao nhân khác từ xưa đến nay cũng là những con người bằng da bằng thịt cũng cấu thành từ Tứ đại (Địa, Thủy, Hỏa, Phong) đều được sinh ra rồi già lại chết đi!, chẳng qua do khổ học mà ngộ ra quy luật vận hành của vạn vật trong cõi người. Quy luật đó là âm dương và ngũ hành.
 Chúng ta khi còn chịu chi phối bởi sinh tử thì mặc nhiên cũng chịu sự chi phối bởi đối đãi, của âm đối với dương, thịnh đối với suy, thành đối với hoại cứ như thế cái trước tác động đến cái sau, cái này ảnh hưởng đến cái kia theo quy luật tương sinh tương khắc gọi là quy luật ngũ hành. Vạn sự trong quá trình của Thành, Trụ, Hoại, Không, biến đổi không ngừng mà Lão Tử từng gọi là Đạo. Người trí giả nương theo quy luật mà luận đoán ra kết quả.

Dù cho kết quả và sự biến đổi khôn lường thế nào thì cái Quả bao giờ cũng tương ứng với cái Nhân gây ra. Sự ảnh hưởng lẫn nhau trong cái biến đổi này nhà Phật gọi là Duyên (rõ ý hơn Duyên chính là các điều kiện). Nhân kết hợp với Duyên thành ra Quả, Quả này lại làm Nhân để cho ra cái Quả khác cứ như thế gọi là Trùng trùng duyên khởi.

          Tạm kết:  Việc luận đoán tương lai của các vị Trí giả xưa nay, đó là việc thấy rõ vạn vật có hình và không hình đều do duyên khởi. Vận động chuyển hóa trong sự đối đãi, cái nào nhiều thì gọi là hơn, cái nào ít thì gọi là kém (51% trở lên là hơn). Cho nên không có vị nào đang trong đối đãi mà mà luận đoán được mọi sự cả (nếu được thì Khổng Minh đã thống nhất được giang sơn nhà Hán rồi!?). Trong thuyết Tam Tài có khi Nhân định lại thắng Thiên . Đó cũng bởi trời đất thời có tượng, nhưng lắm việc không thông bởi Lý nó vô hình.

(Phần tới...nói về Lý Nhân Duyên…)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét