Thứ Tư, 20 tháng 6, 2012

Anh-Ukraine, Pháp-Thủy điển

Luận đoán kết quả euro của lượt đấu giữa Anh-Ucraina, Pháp-Thủy điển
Phân tích bài kệ dự đoán của Quảng Kiến lúc 10 giờ 45 phút ngày 19/06/2012 ( trước giờ bóng lăn 3 tiếng) đăng trên Facebook.

Sư Tử về rừng có ai hay
Gà kia chật vật vỗ cánh bay
Rừng già hết gỗ thời đất lở
Suối chảy không ngừng nước biển thay.
  

Nói về phép luận đoán theo Quỷ cốc tử độn Pháp là nói đến phép dự đoán kết quả theo tháng ngày giờ dựa theo sự an vị của 12 vị đại tướng Dược Soa thị giả của đức Phật Dược Sư Lưu Ly quang Như Lai.
Giờ bắt đầu trận đấu là giờ Quý Sửu, ngày Nhâm Tý, tháng Bính Ngọ. độn pháp được đại tướng đăng Minh nhập địa chi Dậu đoài Kim ra quẻ Lôi trạch Quy Muội. có Hành của quẻ kép là hành Cấn dương Thổ.
- Bàn về Quẻ Quy Muội là quẻ có khí xấu xét về phương diện chủ khách rất xấu cho Chủ. Chủ ở đây được xét cho chủ nhà Ukraine. được thể hiện ở câu "Suối chảy không ngừng nước biển thay" ý nói Thổ khắc Thủy của màu áo Chủ nhà nhưng do khí quẻ rất xấu (nghia: đơm đó rọ tre, lật long ) nên bàn thắng vào mà không được tính. Chủ nhà bị loại tức ứng với Hư Thuỷ chữ "Thay" -  trong câu thơ cuối.
- Mặc dù thắng nhưng vì ''rừng già" hết vòng đấu loại nên Thủy điển không còn cơ hội để kiếm them điểm nữa ứng với câu "hết gỗ". Cho nên "thời đất lở" ý đất là thổ ứng với màu vàng của áo đấu của Thủy điển bị loại "đất lở".
- Sư tử về rung có nghĩa là bị vây hoặc bị giam cầm mà thoát ra để "về rừng" tung hoành ứng với việc được vào vòng tứ kết thoát được bàn thua trông thấy từ đội chủ nhà.
- "Gà kia chat vật cất cánh bay" nói về đội tuyển Pháp vào vòng trong "bay" rất chật vật bởi thua đội Thủy điển.

Phép độn pháp này dựa trên cốt lõi của âm dương ngũ hành tương sinh , tương khắc với khí thể của các đội bóng. để có kết quả luận đoán chính xác phải tham khảo them sự khắc suất của can chi ngũ hành ngày giờ xảy ra cùng với sao chủ tinh chiếu ngày theo cách an sao trong tử vi đẩu số của trung quốc và phép luận nhân quả của ấn độ cổ. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét