Thứ Tư, 13 tháng 6, 2012

Hướng Thượng ...!...

- Độ người là Hướng Thượng
- Độ mình là hướng hạ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét