Thứ Ba, 5 tháng 6, 2012

Hoàng Đạo Hắc ĐạoCách tính ngày giờ  H o à n g   Đ ạ o - H ắ c   Đ ạ o


 

Từ trước có nhiều sách nói sai là Hoàng Đạo thì tốt, Hắc Đạo thì xấu. Sự thật Hoàng Đạo là báo hiệu thời tiết tốt (không mưa to, nắng to, gió to). Hắc Đạo thì ngược lại.  Cách tính ngày Hoàng Đạo như sau:
Tháng giêng +7.................... ngày
Tháng 2+8 ……................ ngày Dần
Tháng 3+9 …...............…. ngày Thìn
Tháng 4+10 …….............. ngày Ngọ
Tháng 5+11 …..............… ngày Thân
Tháng 6+12…...............… ngày Tuất
Còn các ngày khác thì có những ngày gọi là Bàng hoàng Đạo nghĩa là Hoàng Đạo phụ đi theo ngày hoàng Đạo chính là Thanh long Hoàng Đạo. Cụ thể như sau: Ngày bên cạnh Thanh Long Hoàng đạo theo chiều thuận là ngày minh đường hoàng đạo, bỏ cách hai ngày đến hai ngày tiếp theo là ngày Thiên Đức Hoàng Đạo và Kim Quỹ hoàng Đạo, Bỏ cách một ngày ngày tiếp theo là ngọc đường Hoàng Đạo, bỏ cách hai ngày đến ngày tiếp theo là Tư mệnh hoàng đạo. Các ngày còn lại đều là Hắc đạo.
Cách tính giờ Thanh long hoàng đạo:
  Ngày Dần Thân ..............giờ
    Ngày Mão Dậu...............giờ Dần
     Ngày Thìn Tuất...............giờ Thìn
     Ngày Tỵ Hợi....................giờ Ngọ
      Ngày Tý Ngọ...................giờ Thân
     Ngày Sửu Mùi.................giờ Tuất
Các giờ Hoàng đạo bàng là Minh đường, Thiên đức, Kim quỹ, Ngọc đường, Tư mệnh cách tính cũng tương tự như cách tính ngày hoàng đạo nói trên. Các giờ còn lại đều là giờ Hắc Đạo.


Ghi chú:  Nếu các ngày Thanh Long hoàng Đạo vào các ngày Hỏa theo 60 Hoa Giáp dễ bị nắng to hơn. Nếu các ngày Thủy dễ bị mưa to hơn. Nếu vào các ngày Mộc dễ bị gió to hơn. Nếu vào các ngày Kim có thể có mưa nhỏ kéo dài, hoặc trời rét khô, nóng âm ỉ. Riêng ngày thổ thì thời tiết tương đối ôn hòa.
Vi dụ ngày 16 tháng 4 nhuận năm Nhâm Thìn 2012. Là ngày Đinh Dậu (Sơn Hạ Hỏa) cả ngày trời nắng là đúng. Nhưng vì là tháng nhuận cũng giống như tháng chính là tháng ất tỵ (Phú đăng Hỏa) cho nên cả tháng nắng nhưng nhẹ hơn tháng tư chính vì tháng 4 nhuận này sát với tháng 5 là tháng Bính Ngọ (Thiên Thượng Thủy) do đó tháng 4 nhuận này xen kẽ có nhũng ngày mưa to.
Giờ hoàng Đạo cũng phải kết hợp với giờ 60 Hoa giáp để xem mức độ mưa nắng tăng giảm thế nào. Ví dụ ngày  16 tháng 4 nhuận 2012 là ngày Đinh Dậu. giờ Dậu là giờ Kỷ Dậu (Đại Trạch Thổ) cho nên trời râm mát là đúng.
Nếu bất ngờ có gió lạnh phương bắc hoặc gió nóng phương Tây hoặc gió ẩm phương Đông Nam ngoài biển thổi vào thì sẽ có những thay đổi đột ngột so với cách tính ngũ hành Hoàng đạo trên nhưng ít khi xảy ra các sự đột ngột đó. Do đó cách tính này đa số là đúng.


1 nhận xét:

  1. The authorized scenario surrounding on-line sports activities betting in Germany is unclear. There is presently not a single… The publish Make Money With Sports Betting? The process uses methods and expertise utilized by regulated business organizations required to comply with the international Know Your gri-go.com Customer protocol. Thorough verifications should be carried out to certain that|be certain that} customers looking to do common business with banks, casinos and other suppliers of monetary companies, are not concerned in felony or terrorist activities. The KYC protocol is deemed as the first line of defense in opposition to money laundering activities and monetary activities of terrorist groups.

    Trả lờiXóa