Chủ Nhật, 18 tháng 12, 2011

Thien Tru - 01Hai bài Thơ này Quảng Kiến viết theo thể ngũ ngôn đối ý nhau. Nội dung về Cảnh, Tình, Hình, Ý, mục đích nói về Tam Không của Phật Giáo (Không, Vô Tướng, Vô Tác)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét