Thứ Bảy, 21 tháng 4, 2012

Khai Thị Phật Tâm

 

(1)
Tới bến Đục trong nắng
Trong đục bởi tự Tâm
Ngày ta về lễ Phật
Phật Tâm có xa gần?
(2)
Tâm ta đồng Tâm Phật
Giác ngộ bởi tự Tâm
 Trong đục từ Tâm hiện
Phật Tâm có trong ngoài?
(3)
Ngày kết hội Chùa Hương
Vạn xuồng đua nhau tới
Phật thường trụ nơi Tâm
Đâu để đến và đi?

( Thân tặng Quảng Ân ngày cùng về Hương làm Phật sự)
Quảng Kiến

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét