Thứ Sáu, 5 tháng 10, 2012

ĐIẾU VĂN TƯỞNG NHỚ NGÀI STEVE JOBS


Điếu văn Ngài STEVE JOBS.


Chuyến đi công tác xa không có net, về Việt Nam mới hay ngài Steve Jobs đã từ trần. Vô thường vẫn biết mà lòng vẫn thấy xót xa.  Sản phẩm của Ngài túi trên túi dưới còn đây mà ngài không còn nữa. Nay viết bài điếu văn mong tỏ tấm lòng Fan Táo.

Thế là, Ngài Steve Jobs đã ra đi
            Hiềm mỗi vì ngày Thủy gặp tháng Mộc dương
            Mây đen bao phủ Cupertino đường California
            Còn đâu nữa IOS với bạc tiền danh vọng!
           Trong vòng sinh tử trầm luân
            Cõi trên gia ân triệu ngài lên phát triển thêm IOS mới
Than ôi! Dẫu rằng sống chết sự thường
           Nhưng không nén nỗi buồn thương của dân công nghệ
           Sống mê IT, chết vẫn hả hê cầm iPhone xuống hố
           Ngài Steve Jobs đã rũ áo vác táo nhẹ bước ra đi.
           Think Different thế đấy, khuất bóng từ nay!
           Bao nhiêu sản phẩm khác người giờ đây lấy đâu mà trông ngóng?
           Hè rồi oi nóng, mà lòng ngóng Táo 5 vẫn đắm say.
           Thị trường nay tĩnh mịch, trước sau còn đâu sốt sắng.
           Lắng lòng xem lại biết bao giờ mới có Táo Jobs đây?
           Thương hiệu tóp đầu, doanh thu Táo cao lắm rồi
           Để lại sục sôi, ngưỡng mong iPhone mới.
           Thế giới mời chào, sản phẩm nhiều giờ chọn ai?
           Nhiễu nhương công nghệ, tượng đài ngài Jobs sừng sững năm châu
           Núi sông toàn cầu in hình bóng tài nhân
           Thập phương công nghệ ứ lệ sử xanh!
Kính nhớ!
           Ngài Steve Jobs thọ mệnh Sanfrancios bang California
           Theo trường Cupe - Homes sau học Hewlett-Packard
           Trời xanh không đãi người tài nên sớm vòng khổ ải
           Nước ngọt đổi tiền ăn, ngủ lăn sàn nhà người bạn
           Tài năng sẵn có, từng phát chí tu Phật, đã cạo đầu thường tu Thiền Định
           Thảo hài theo gót tiền nhân chẳng ngại đường trường cùng Woznick lập Táo
           Thành quả ào tới cho Táo 1 Táo 2 (apple1, apple2), khi công ty còn trẻ.
           Mâu thuẫn hướng đi, Steve Jobs tiếp bước ra đi
           NeXT ra đời với bao ước ao Kernel - Cube mới
           Pixar với Disney cùng đạt Oscar thế giới.
           Nhất tâm nhất thiết xả bỏ hiềm thù lại về với Apple
           Bất ỷ- bất thiên ngài Steve Jobs quyết khêu ngọn đèn số làm sáng tỏ thế giới
           Đêm khuya vắng vẻ vạn người lặng ngắm iPhone
           Đắm trong iPad, thấy chân như của thế giới phồn thịnh
           Nhân tình, thế thái tất thảy nhạt phai
           Nhẹ gánh u hoài Ngài Steve Jobs đã về với Táo Tây không còn khuyết nữa.
Đúng là :
           Sinh ra đã khác
           Sống lại Nghĩ khác
           Táo cắn dở dang
           Ngài đã đang tâm yên nghỉ?
Hiềm vì, Hậu sinh tất thảy ý tưởng chưa sâu
Lái chèo đã gẫy thuyền giờ đưa Táo về đâu.
Tài năng chưa đủ làm sao nối được sự nghiệp hàng đầu.
Đành thôi kế cận cố học khiêm cầu,
Trang nghiêm cố nghĩ. Ý tưởng từ công nghệ mới rồi sẽ ra.
Ngưỡng trông về đó, mong Ngài thêm xuất hiện
Ngõ hầu sản phẩm mới được hiện diện nhiều hơn.
Nguyện cầu ngài Steve Jobs siêu thăng, cung kính bái biệt!
 (Quảng Kiến Nguyễn Việt Hồng)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét