Thứ Hai, 24 tháng 6, 2013

Căn cơ

64
Vui thì hớn hở, sợ buồn rầu
Mũi thẳng, mày ngang biết giống nhau.
Đói khát nóng lạnh tuỳ chỗ có,
Cần chi ngờ vực những đâu đâu. 
---------------------------------
Việc hoá độ cần xem xét kỹ căn cơ trình độ hoàn cảnh từng người tu học. Cần có những phương pháp thích hợp, tuỳ duyên phương tiện, không nên cố thủ uý kiến cứng nhắc riêng mình, cho ý mình là đúng, ý người khác là sai cả. Cũng như dơ Phất Trần ra hiệu cho người mù, nói với người điếc là điều vô ích. Cũng như câu: Pháp bất cập hợp, phản thánh đạo dược. Pháp dù hay đến đâu nhưng không thích hợp với căn cơ người nghe thì dù đấy là Vị Đề Hồ ( Sữa loại nhất ) cũng hoá thành thuốc độc. Việc đó dù ở đâu hay thời đại nào cũng không có thể thay đổi được. 
(NGỮ LỤC)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét