Thứ Ba, 9 tháng 7, 2013

Thiền Tịnh Mật


Hãy nên tu Thiền
Bỏ chấp nhị nguyên
Xa rời đối đãi
Sạch hết não phiền.
Thường tu Tịnh độ
An vui chẳng khổ
Sinh gặp Phật Đà
Lo gì chẳng ngộ.
Tinh tiến tu Mật
Thấu rõ chân thật
Tịnh thân khẩu ý
Thì mau quả Phật.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét