Thứ Năm, 1 tháng 8, 2013

PHẬT A SÚCPHẬT A SÚC

ĐI VIÊN KÍNH TRÍMầu nhiệm cơ thiền biết mấy mươi,

Từ bi tế độ khắp muôn nơi,

Đại Viên kính trí soi chân thật,

Hàm chứa Chân Tâm cả Trời-Người.

(QK)
Phật A Súc còn có danh hiệu là Phật A Súc Bích, A Súc Bệ Phật. Dịch ý tiếng Phạn Aksobhya là “ Bất đông Ngài là đức giáo chủ của nước có tên là A tì la đề. Theo kinh “ A Súc Phật quốc kinh” lại viết rằng: Trước khi thành Phật rất lâu, ngài đã từng thị phụng Đại Nhật Như Lai, sau được Đại Nhật Như Lai cảm hóa mà xuất gia tu hành thành Phật quả. Ngài đã xây dựng nên cõi Tịnh thổ “ Thiên Khóai” ở về phương Đông, đến nay vẫn đang thuyết pháp ở cõi ấy.
            Theo thuyết của Mật Tông thì A Súc Như Lai là vị Phật phương đông trong Ngũ trí Như Lai của thế giới Kim Cương. Cũng theo giáo nghĩa của Mật Tông có giải thích rất rõ rằng: Kim cưíơng giới là biểu hiện trí đức của Đại Nhật Như Lai. Đại Nhật Như Lai có đầy đủ các pháp giới:
-       Pháp giới thể tính trí
-       Đại viên kính trí
-       Bình đẳng tính trí
-       Diệu Quán sát trí
-       Thành Sở tác trí
Năm loại trí đức ấy dùng để giáo hóa chúng sinh mà hóa thành “ Ngũ phương, Ngũ Phật”. Trong đó Phật A Súc ở về phương Đông đại biểu cho Đại viên tính trí hay cũng được gọi là “ Kim Cương Trí”, Phật có hào quang màu vàng.
            Theo kinh Phật thì hình tượng liên quan đến Phật A Súc chủ yếu có mấy nét: Ngài mặc áo lệch để hở vai phải, tay phải duỗi đủ năm ngón, đầu ngón tay hướng xuống đất đặt phủ lên trên đầu gối bên phải. Tất cả các tượng của Phật A Súc đều ngồi ở thế kiết già phu tọa ở trên đài sen, mảng hoa văn trang trí ở phía sau lưng có màu xanh của phương đông.
            Riêng tượng Phật A Súc ở trong bộ “kim cương giới Mandala” của Mật Tông thì tay trái chấp quyền đặt ở trước rốn, tay phải dũ xuốg chạm đất thành thế “ xúc địa ấn” để hàng quỷ ma.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét