Thứ Ba, 11 tháng 3, 2014

Chùm thơ tết Quảng Kiến

Lý Sự viên thông là khai Trí
Face Book hướng thượng ý khai Tâm. 

... Chúc hành giả năm mới Hành được Thâm, nhập sâu Bát nhã!.

Mở cửa sáng nay vệt nắng vàng
Nghe Trầm hương thoảng rõ Xuân sang
Trong nhà ríu rít tiếng cười trẻ
Ngoài ngõ Ngựa xe đã sẵn sàng...
...Giáp Ngọ đây rồi.. Đời, Đạo thênh thang, Đạo hữu ơi!... Tinh tiến lên đàng... Bến giác sớm sang!

Xuân về cũng thấy giống Thu sang,
Ngoài ngõ trong nhà vẫn nắng vàng.
Xuôi ngược bôn ba theo sự-lý,
Chi bằng dừng tại chốn không-mang!

Rõ cái nghiệp nhân ở thế gian,
Tam ân, tứ trọng chẳng còn bàn.
Buồn chờ Xuân tới trông đào nở,
Vui đến lặng nghe tiếng trúc than.
Ý vụng, học sâu tăng trí tuệ,
Tâm không, phá vỡ mọi nguy nan.
Rồi khi rảnh rỗi lên đầu núi,
Mượn đám mây trôi, dạo phím đàn. 

Tết người Phật tử vui muôn nơi
Tam Bảo lộc ban sự thảnh thơi
Hỷ Xả Từ Bi làm mứt kẹo
Yêu đời đẹp Đạo bó hoa tươi
Sáng câu niệm Phật chiều Thần chú
Tối lại hành trì, não phiền trôi
Xuân tới Đạo tràng chia chiếc bánh
Kim cương bốn đũa gắp ta mời. 

CUNG kính chúc nhau từ tấm lòng
CHÚC mừng năm mới, thoả ước mong
TÂN niên sự sự đều như ý
XUÂN mới nhà nhà được ấm nồng
VẠN nẻo muộn phiền đều xả hết
SỰ cùng với lý rõ sắc không
NHƯ Đào Mai nở ngày Xuân tới
Ý tự tâm thành, vạn sự thông!

Rảnh rỗi Xuân sang: sách với trà
Năm qua nhìn lại: vạn đường xa
Cũ-mới, xong-chưa mà như đã...
Mọi sự đúng là: tại Tâm ta. 

Cũ mới cuối năm luận đúng sai
Tu còn giải đãi, hành sơ sài
Qua ba mươi tết là năm mới
Giáp Ngọ đến rồi: phi nước đại!

... Đường còn dài... Tinh tiến, Quả nay mai!

CHÚC mới đến thì cũ sẽ thay
XUÂN về vui đạo gặp duyên may
GIÁP niên đón cảnh nhà tươi đẹp
NGỌ hoả trí thiền hết cái say
AN ổn thế gian cùng tiến đến
LẠC, Định, Tĩnh rồi thấy Xuân ngay. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét