Thứ Ba, 10 tháng 6, 2014

Tìm em

D


Tìm em ở bến chân tâm
Giong thuyền Bát-Nhã âm thầm anh qua
Duy-thức tướng sóng gần xa
Lăng-nghiêm đại định bao la đất trời
Pháp-Hoa, một đoá sen tươi
Ngời trong ánh mắt mười phương ta bà
Chính Tà một thể Duy-Ma
Rời xa vọng tưởng Lăng-Già truyền trao
Tĩnh tịch mặc kệ Trần xao
Thấy em vẫn đó, chưa bao giờ rời!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét