Thứ Sáu, 6 tháng 6, 2014

Gia đình của Bồ tát

Bát Nhã Ba la mật là Mẹ
Phương tiện tu học và hoá độ chúng sinh là Cha
Niềm vui pháp hỷ là Vợ
Tình thương là con gái
Tâm thành là con Trai
Sự yên tĩnh vắng lặng là Nhà
Những ô nhiễm, phiền não, trần lao là Học-trò
Ba bảy phẩm trợ đạo là Bạn-lành
Sáu Ba La Mật là Bạn-tu
Tứ Nhiếp Pháp là ca sỹ, kỹ nữ mua vui
Đại thừa là xe cộ
Cương lái để điều khiển ngựa là nhất Tâm ( định )
Áo quần và vật trang điểm là sự Hổ thẹn.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét