Thứ Năm, 22 tháng 9, 2011

SỐ 01 - MBA VỚI THIỆN NGHIỆP

Kể từ khi tôi kết thúc chương trình MBA theo giáo trình của đại học Mirama – Califonia Mỹ. Nhớ nhất là ông hiệu trưởng (quốc tịch Mỹ da đen hơn người Angola, nơi tôi tới làm dự án nhà ở năm 2003, nhưng được 3 tháng bỏ về Việt Nam vì…nắng quá). Bài học đầu tiên Ông hiệu trưởng hỏi tôi Lãnh Đạo khác Quản Lý ở chỗ nào? Bài học thứ hai là sử dụng nhân lực hiệu quả nhất không phải cứ trả lương cao mà là vẽ được tháp nhu cầu và đáp ứng được nhu cầu của nhân viên theo từng giai đoạn…Bài cuối cùng mà tôi lưu tâm là làm thế nào để tăng trưởng mà không phải cạnh tranh?…Đấy là các bài học makettinh hiện đại của phương Tây mà câu trả lời thế nào là quản lý chính là hành động của Ông Hiệu trưởng dùng ngón cái di chết con kiến hiệu quả nhất và bỏ ít sức nhất. Tôi cũng như nhiều người khác nếu được việc mà hại người khác thì không được. Win Win là cái mà người phương Tây hướng đến còn chúng ta thì hướng đến cái gì? Hay là học theo họ?.
Trong Bát chính Đạo Đức Phật dạy Thiện Nghiệp là làm việc mà kết quả có lợi cho mình, có lợi cho người và có lợi cho xã hội. Như vậy là vượt qua win win của makettinh hiện đại Phương Tây rồi. MBA dạy cách quản lý hiệu quả là giết Kiến mất ít sức nhất lại là việc tạo nghiệp là sai.Theo giáo lý nhà Phật Hiếu Sát hơn hiếu Sinh lại là đúng. Sao hiếu Sát lại là đúng? Vâng! Sát ở đây là sát là diệt các niệm bất thiện khởi lên hại mình hại người cả trong ý nghĩ lời nói đến hành động.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét