Thứ Tư, 11 tháng 7, 2012

Đại Bi Tự


 Vịnh Đại Bi Tự:
"Quang Minh biến chiếu mãn nam thiên
Đức Tuệ Từ Ân chính pháp tuyền
Đại Hỉ Đại Bi kim tướng hiện
Hoa khai kiến Phật Nguyện Tâm Viên"

(Phối cảnh Chùa Đại Bi do Công ty CP Đại Nhật thực hiện)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét