Thứ Tư, 11 tháng 7, 2012

Sùng Đức Tự

 Vịnh chùa Sùng Phúc

" Sùng Đức quang minh địa Thăng Long
Tú cảnh thánh linh cổ tự đồng
Đức nhuận thập phương siêu pháp giới
Hậu lai nguyện đắc pháp viên thông "

(Phối cảnh Chùa Sùng Đức do Công ty CP Đại Nhật thực hiện)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét