Thứ Bảy, 18 tháng 8, 2012

Bình tranh của Thầy Lú :)


 
Ý NGHĨA BỨC TRANH?
***
Một tên to xác một kẻ nhìn cau ( có). 
Hai người bé tí tên trước tên sau
Một câu hỏi khó không lời đáp. 
Nghĩ mãi đến giờ mặt vẫn chau. :))
*** 
Một hồi nhìn trước ngó sau. 
Thấy Ông dế bố mắt chau đứng nhìn. 
Đàn con đứa vịn đứa chơi. 
Có con Cáo lớn đánh hơi thấy mồi. 
Nguy nguy nghiệp tới con ơi. 
Chẳng lo tu sửa bố thời gánh sao. 
Sau này bố có bề nào. 
Các con hãy nhớ để vào trong tâm. 
Chậm nhanh chớ có đi nhầm. 
Kẻo vào miệng Cáo lỡ lầm đời tu. :))
***
Mải chơi chẳng biết chính tà. 
Bố dùng Nhân Quả ( Cáo) để mà dạy con. :)
***
Nhân sao Quả ấy tức thì. 
Dù cho Bố lớn cũng chẳng ( làm) gì được Quả Cáo ( đâu). 
***
Sống thiện ( như bố) thì chẳng làm sao.
Nếu đời không thiện Cáo vào ăn ngay.
   
(Quảng Kiến) 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét