Thứ Hai, 24 tháng 6, 2013

Ý TổCội nguồn triệt để không nơi tựa,
Trước mắt nêu lên để bảo nhau.
Nếu nhận trước thần là ý Tổ,
Gọi quần là khố khác chi đâu.
----------------------------------------
Chủ yếu của Tổ Đạt Ma từ Tây Trúc lại điều cốt yếu là chỉ thẳng cho biết trong tâm tất cả chúng sinh đều có đủ Phật tính, hế tu hành đúng chính pháp thấy được Phật tính là đều có thể thành Phật được cả ( trực chỉ chân tâm, kiến tính thành Phật). Đó cũng chính là chứng ngay trong tâm mình có Phật tính chứ không thể theo đuổi cảnh vật bên ngoài giả dối mà tìm được Phật tính đó. Muốn tìm ra tính Phật cần theo đúng 3 phương pháp chính ( Tam Vô Lậu học): 
1- Trì giới trong sạch, không phạm làm các việc ác ( giới học)
2- Thu nhiếp tâm ý cho thật tĩnh lặng, không hề loạn động chạy theo ham muốn ( Thuyền định học)
3- Khi tâm yên tĩnh thanh tĩnh liền sinh ra trí tuệ. ( Tuệ học)
Có trí tuệ chân chính sẽ nhận rõ: hay, dở, lợi, hại, tránh được giả cảnh làm cho mê hoặc, đưa vào chỗ sa đọa. Vì cùng trong 1 cảnh mà quan niệm từng người mê, người trí khác nhau nên cần phải có trí tuệ.
Ví dụ có người xưa đem hòn đất ném con chó, chó đuổi theo hòn đất cắn nát hòn đất. Người kia lại đem hòn đất ném con sư tử, con sư tử lại chạy đuổi người ném đất chứ không cắn đuổi hòn đất như con chó.
Vậy ý Tổ Đạt Ma là: cần phải có trí tuệ sáng suốt nhận định chính xác mọi sự vật không mê lầm: Thấy Chân Tâm, Giác Tính, Viên Mãn Phật quả.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét