Chủ Nhật, 9 tháng 6, 2024

A LAN NHÃ

Trong bài thơ ngắn này, chúng ta sẽ được dẫn vào chốn A Lan Nhã, nơi tâm hồn được mở rộng và tĩnh lặng. Bài thơ kể về sự tự giác, tu pháp và lòng từ bi, mang đến sự thanh thản và bình an cho cuộc sống. Mời bạn cùng khám phá những dòng văn tinh tế và sâu sắc về đạo Phật. ( lời giới thiệu của Evernote AI)

Chốn A Lan Nhã
Tâm rời vội vã
Quán pháp sâu xa
Một là tất cả.

Chốn A Lan Nhã
Tự giác, giác tha
Tu pháp Phật Đà
Từ Bi Hỷ Xả.

Một là tất cả
Sống đời vị tha
Phá ngũ ấm ma
Đắc Tát đát đa.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét