Thứ Tư, 27 tháng 6, 2012

Bán Kết Tây Ban Nha - Bồ Đào NhaĐằng Giang sóng cuộn về đâu
Để cho ngọn cỏ lau gìa ngóng trông
Bây giờ sóng gió lặng im
Nhớ xưa cùng lửa đốt chìm thuyền kia!

Bốc Quẻ Mai Hoa dịch số được quẻ Lôi Sơn Tiểu Quá hành Thổ, biến ra quẻ Địa Thủy Sư hành Hỏa.
Quẻ ngũ linh dịch học được quẻ  Lôi Sơn Tiểu Quá  hành Thổ biến ra quẻ Hỏa Sơn Lữ hành Hỏa.
Độn toán theo Quỷ Cốc Tử ra quẻ Lôi Hỏa Phong hành Mộc.


Theo Ngũ hành sinh khắc. Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim, Hỏa khắc Kim.
Xét trên cục diện trận đấu giữa hai đội TBN và BĐN ta thấy: Tây Ban Nha áo đỏ thuộc Hỏa, Bồ Đào Nha áo trắng thuộc Kim. Theo kết quả bốc dịch nêu trên ta thấy TBN có 5 sinh vượng, trong khi đó BĐN chỉ có 3 sinh vượng và 1 khắc. Như vậy cục diện trận đấu phần thắng thuộc về đội Tây Ban Nha. Ứng với câu thơ dự đoán: "...Lửa đốt chìm thuyền...". Lửa ở đây là Hỏa thuộc về màu áo đội TBN, thuyền thuộc Kim ứng với đội Bồ Đào Nha. Sinh vượng thắng thua tính ra quá rõ ràng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét