Thứ Tư, 28 tháng 3, 2012

Tổ Sư Từ Đạo hạnh

Hư hư, thực thực với Không Không
 Tổ Sư Đạo Hạnh với Mật Tông
Diệu dụng Từ Bi vì sinh chúng
Giải Oan, Thánh hóa hiển Thần Tông
Cũng bởi Hổ hình với Minh Không
Mà nên cái cảnh không phương chữa
Báo chướng trả vay, thời sạch không
Từ nay Đạo cả cao vời vợi
Hạnh nguyện là Không để độ Không.
(Quảng Kiến)

      Đạo Hạnh thiền sư là vị cao tăng
đời Lý, tu hành và Thánh hóa tại Thiên Phúc Tự ( nay gọi là chùa Thầy ở Sài Sơn-Quốc Oai-Thạch Thất-Hà Nội). Cuộc đời của Ngài là vị tằng hữu ( việc hiếm có); theo thế tục là nhuốm màu huyền thoại hư hư thực thực. Tổ Sư ngộ Đạo từ Thiền sư Kiều Trí Huyền và Thiền sư Sùng Phạm. 
      Tổ Sư Từ Đạo Hạnh tu tập pháp màu, liễu ngộ được sinh tử, ở trong sinh tử được tự do tự tại. Bài kệ nổi tiếng về Đạo của Ngài được lưu truyền đến hậu thế với nội dung về Có và Không: 
"Tác hữu sa trần hữu
Vi không nhất thiết không
Hữu không như Nhật Nguyệt
Vật trước hữu không không "
(Tổ sư Từ Đạo Hạnh)
        Cũng bởi vì giáo hóa chúng sinh mà ngài thị hiện việc cùng với Tổ Sư Minh không và Tổ Sư Giác Hải cùng nhau sang Ấn Độ học linh thuật để về trả thù giết cha với Ông Đại Điên. Đây cũng là diệu dụng để hóa giải ân oán của đời trước, bởi nếu ngài không làm như vậy thì cái oán thù giữa Cha Ngài và Ông Đại Điên sẽ kéo dài đời này kiếp khác. Hành trình cầu Đạo Thiên Trúc vì đường sá xa xôi hiểm trở nên ngài quay về ở ẩn tại một quả núi vùng Từ Sơn, hàng ngày chuyên tâm tụng Đại Bi Tâm Đà-la-ni. Đến 10 vạn 8 ngàn biến thì thành tựu.
     Trên đường về quê Ngài vì muốn thử thách thành tựu của Tổ Sư Minh Không và Tổ Sư Giác Hải mà Ngài dùng phép biến thành Hổ. Cũng vì cái Nhân "trêu bạn" mà đời sau thác thai thành Vua Lý Thần Tông ngài thời lại bị quả báo hóa Hổ là bệnh vô phương cứu chữa đối với các danh y và các Đạo sĩ. Bạn Ngài là Tổ Sư Minh Không khi thấy Ngài hóa Hổ thì nói ngay " anh muốn hóa thành Hổ sau này anh sẽ được", cũng vì Nhân Duyên đó nên khi Vua Lý Thần Tông bị bệnh hóa Hổ thời Tổ Sư Minh Không lại tới chữa khỏi. 
      Cuộc đời của các vị Tổ Sư với các sự kiện trả thù nhà, tu luyện linh thuật, thác thai làm Vua và bị bệnh hóa Hổ âu cũng là vì chúng sinh mà thị hiện để giáo hóa, các Ngài mong cho chúng ta thấy rõ giáo lý của Nhà Phật về thuyết Nhân - Duyên - Quả.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét